21791

RECIO F1

RECIO F1
Güçlü bitki yapısı. Erkenci. Yüksek verimli.
Sık dikime uygun. Sera ve açık tarla
yetiştiriciliğine uygun Kapya Biber çeşidi.
20-22 cm meyve uzunluğu. Konik, etli ve
körüksüz meyve yapısı. Yüksek kalite. Yeşil
ve kırmızı hasata uygun.
HR
Tm:2