21791

BORNA F1

BORNA F1
Orta-Güçlü bitki yapısı. Boğum arası kısa.
Hastalık dayanımı iyi. Dişi çiçek sayısı fazla.
Açık tarla yetiştiriciliğine uygun kısa hıyar
çeşidi.
13-15 cm meyve uzunluğu. Mükemmel
meyve rengi. Uniform meyve kalitesi.
Meyvenin yere değen kısmında da koyu
meyve rengi.
CVYV, WMV, PRSV, CMV, Ccu, Px